Privacybeleid

Fibronic, gevestigd aan Industrieweg 82G, 2651 BD, Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

https://fibronic.nl
Industrieweg 82G
2651 BD
Berkel and Rodenrijs
+31 85 200 7843

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fibronic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fibronic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fibronic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Doel: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Basis: Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fibronic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fibronic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fibronic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijn
Naam28 dagen
E-mailadres28 dagen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fibronic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fibronic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies die we gebruiken
CookieNaamFunctieBewaartermijn
wordpress_test_cookiewordpress_test_cookiedeze cookie test of uw browser cookies accepteert.Tijdens de browsersessie

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fibronic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fibronic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fibronic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen 

Fibronic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste toegang, tegen te gaan openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of daar aanwijzingen voor zijn misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@fibronic.nl

Fibronic heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • Op onze website wordt een Webapplicatie-firewall ingezet om aanvallen te voorkomen die misbruik maken van de bekende kwetsbaarheden van webapplicatie, zoals SQL-injectiecross-site scripting (XSS), bestandopname en onjuiste systeemconfiguratie. 
  • Geavanceerde DDoS-bescherming is ingeschakeld om verdediging te bieden tegen aanvallen op veelvoorkomende netwerklagen door altijd actieve verkeersmonitoring en real-time mitigatie. Het verdedigt tegen de meest voorkomende, vaak voorkomende Layer 7 DNS Query Floods en volumetrische aanvallen die gericht zijn op DNS-zones.
  • Op onze website wordt gebruik gemaakt van het TLS-protocol, waardoor u uw gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuurt. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIMSPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te verkrijgen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het herleiden van een domeinnaam (fibronic.nl) naar het bijbehorende IP-adres (servernaam); deze is voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Zo voorkomen we dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.

Bijgewerkt: 20-02-2023

Scroll to Top

Inschrijven nieuwsbrief

🎉 Doe Mee met Onze Grote Giveaway! 🎉

Fibronic Giveaway

Wil jij de kans krijgen om €100 in cadeaubonnen te winnen en tegelijk lokale ondernemers te steunen? Doe dan nu mee met onze speciale giveaway!

Hoe meedoen? Het is simpel! Volg ons op Instagram @fibronic.nl, like onze giveaway-post en tag twee lokale ondernemers in de reacties. Deze giveaway loopt van 17 t/m 23 januari.

Wat kun je winnen? Niet alleen maak je kans op één van de vijf cadeaubonnen ter waarde van €100, maar je helpt ook lokale ondernemers groeien met onze IT-diensten. Elke deelnemer en getagte ondernemer krijgt 20% korting op websitebeheer of websiteontwikkeling. Plus, profiteer van 50% korting op websiteontwikkeling én 20% korting op websitebeheer bij afname van beide diensten!